Projectes educatius, turístics i culturalsDisseny de materials didàctics

 • Guies didàctiques
 • Jocs didàctics
 • Motxilles
 • Maletes- Caixes didàctiques
 • Fulletons
 • Crèdits de síntesi
 • Publicacions
 • Materials per museus


Projectes de dinamització turística i cultural

 • Plans de dinamització local i territorial
 • Senyalètica turística
 • Valorització del patrimoni
 • Excavacions arqueològiques
 • Disseny de projectes museològics i museogràfics
 • Projectes Internacionals