Formació i recerca

  • Coordinació i execució de cursos i tallers
  • Conferències, seminaris i jornades
  • Classes universitàries
  • Grups de Recerca  (i+D)
  • Publicacions
  • Fulletons
  • Crèdits de síntesi                                  

Consulta el llistat de formació i recerca d'educArt