Serveis i productes

Serveis educatius, culturals i turístics d’Educart.

Gestió d’equipaments. Serveis educatius per a museus. Espais patrimonials. Exposicions temporals. Gestió d’equipaments turístics. Disseny de materials didàctics. Projectes de dinamització turística i cultural. Projectes de dinamització turística i cultural. Formació i recerca. Visites guiades.

A Educart dissenyem i executem serveis educatius i gestionem equipaments culturals i turístics juntament amb les seves botigues de marxandatge.